PRESS/NEWS: Announcement of White Leadership™ workshop on 19 June 2015 in Thailand

Second White Leadership™ workshop in Thailand on 19 June 2015


Masthead logo - Prachat

กลยุทธ์ “ผู้นำสีขาว” ศาสตร์พัฒนา ผู้บริหารยุคดิจิทัล

updated: 11 มิ.ย. 2558 เวลา 18:50:07 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรนี้เป็นการสร้างผู้นำที่คิดในมุมมองที่แตกต่าง เชื่อในมุมมองที่แตกต่าง และเป็นผู้นำในมุมมองที่ไม่เหมือนใคร

การอาศัยเพียงแค่พรสวรรค์ของผู้นำอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตจนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพราะข้อแตกต่างสำคัญระหว่างผู้นำที่แท้จริง กับผู้นำที่ล้มเหลวคือกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง และแตกต่าง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรเกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และต่อยอดสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน

Photo - Solo Ravi at White Leadership in Bangkok event held 25 May 15

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำองค์กรในการเสริมสร้างอย่างศักยภาพที่โดดเด่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA) จึงร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำในโลกยุคดิจิทัล “White Leadership™: The Awakening” 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้นำองค์กร และเจ้าของกิจการที่กำลังแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นโดย “วี เอส ราวี อิลังกอ” โค้ชและนักพัฒนาผู้นำสถาปนิกแห่ง White Leadership ™ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mind-based NeuroScience Leadership™ จาก Invictus Leader ประเทศมาเลเซีย โดยมีประสบการณ์โค้ชมากว่า 20 ปี ครอบคลุมแวดวงการเงิน การตลาด การวางกลยุทธ์ การศึกษา การค้าระหว่างประเทศ โทรคมนาคม และวงการโฆษณา

สำหรับหลักสูตนี้ “วี เอส ราวี อิลังกอ” ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษที่สั่งสมตลอดมาถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนองค์กร และทีมงานที่มีวัฒนธรรมเดี่ยวให้พร้อมเปิดใจรับ ขณะเดียวกันยังปลดปล่อยพลังแห่งความหลากหลาย โดยผสานความคล้ายคลึงเข้าด้วยกัน แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย และอ่อนไหวทางการเมือง

“วี เอส ราวี อิลังกอ” บอกว่า ผู้นำที่ถูกโค้ชผ่านหลักสูตรนี้สามารถแยกคุณลักษณะจากผู้นำจอมปลอม และผู้นำที่ดีด้วยการสร้าง White Leadership™ ด้วยปรัชญาการสร้างภาวะผู้นำที่ผมเรียกว่า ผู้นำสีขาว ซึ่งบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ

“ผู้นำสีขาวไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกดีเพียงผิวเผิน ด้วยการอ้างว่าสามารถสร้างความสำเร็จได้ในเวลาแค่ชั่วข้ามคืน โดยไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวที่ผู้นำต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่หลักสูตรนี้เป็นการสร้างผู้นำที่คิดในมุมมองที่แตกต่าง เชื่อในมุมมองที่แตกต่าง และเป็นผู้นำในมุมมองที่ไม่เหมือนใคร โดยอิงหลัก Mind-based NeuroScience Leadership™ หรือศาสตร์ของประสาทวิทยา”

ผ่านการผสมผสานกระบวนการ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

หนึ่ง Non Sibi เป็นภาษาละตินที่แปลว่า “ไร้ตัวตน” ในขั้นตอนแรกคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริง รวมถึงการทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ทัศนคติ และทักษะที่มี ไปจนถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ร่วมกับการใช้เครื่องมือประเมินผลที่พัฒนาโดยหน่วยงานอิสระ ซึ่งจะช่วยให้การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิธีที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

สอง Possibility Thinking หัวข้อนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่าแท้จริงแล้วจิตใจของคนเรามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เพื่อจะได้รู้วิธีควบคุมกระบวนการคิด จิตใจ ร่างกาย และความรู้สึกต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น การตระหนักรู้ในตนเองลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบากได้ ทั้งยังจะต้องลงมือทำเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม แม้จะอยู่ในสถานการณ์กดดันก็ตาม

สาม Opposable Mind โดยเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำจากสถานการณ์จริง ผ่านการจำลองสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสสังเกตและพูดคุยกันถึงความท้าทาย รวมถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการ

สี่ Coup d’oeil จากการอบรมในส่วนสุดท้าย จะทำให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพนักงานถึงเลือกที่จะทำงานกับเรา หรือลาออก โดยได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงความคิดและจิตใจของพนักงานทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและทีมงาน นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้วิธีการนำความสามารถของพนักงานในองค์กรออกมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้ง 4 กระบวนการ “วี เอส ราวี อิลังกอ” เน้นย้ำว่า ผู้นำจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง จนสามารถนำไปปรับใช้ได้กับผู้นำทุกระดับ ตั้งแต่หนุ่มสาววัยเริ่มทำงานไปจนถึงระดับอาวุโส

“White Leadership จึงถือเป็นการเติมเต็มการสร้างความเป็นผู้นำที่ดี นอกเหนือจากการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไป เพราะจะได้เรียนรู้ทักษะสำหรับผู้นำในการจัดเก็บความคิดที่ขัดแย้งกันเองหลาย ๆ อย่างเอาไว้ด้วยกันในจิตใจ โดยไม่กระทบกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งผู้นำลักษณะนี้สามารถหาวิธีบรรเทาความตึงเครียดระหว่างความคิดที่ขัดแย้งกันเองได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการหาทางออกใหม่”

“กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดถึงแม้จะไม่ใช่วิธีดีที่สุด หรือเป็นวิธีปราศจากข้อบกพร่องโดยสิ้นเชิง แต่ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำให้มีความโดดเด่นได้เช่นกัน โดยอาศัยความเชื่อที่ว่าคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือความสามารถในการคิดในมุมมองที่แตกต่าง”

อันนำไปสู่การสร้างกรอบความคิดที่เปิดกว้าง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

Source: prachachat.net    11 June 2015


 

Logo - Thai PR net

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi 

ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ — 11 มิถุนายน 2558 15:37

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสครั้งแรก จัดรอบพิเศษอีกครั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเรียนเชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล เพื่อเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ในตัวคุณ เหมาะสำหรับองค์กร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi โค้ชและนักพัฒนาผู้นำ จาก Invictus Leader ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนเวลา 9.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)
สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ปัณณ์รภัส ศรีคิรินทร์ โทร 080 550-2867, 02-610 2364-5

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: ABACA, TMA

Source: thaipr.net     11 June 2015

Invitation to interested persons to attend the workshop entitled “White Leadership™: The Awakening by Mr V. S. Ravi”

DC Consultants and Marketing Communications — 11 June 2015 15:56

For those who missed the 1st session of White Leadership™: The Awakening
Assumption University Alumni Association (ABACA), in collaboration with Thailand Management Association (TMA) and DC Consultants and Marketing Communications Ltd., invites interested persons to attend the workshop entitled “White Leadership™: The Awakening by Mr V. S. Ravi”. The leadership development programme is ideal for leaders at all levels including entrepreneurs seeking new ways to develop their leadership skills for greater success. The speaker is the cognitive leadership strategist and master leadership coach of Invictus Leader, Malaysia. The event will take place on Friday, June 19th, 2015, 09.30 – 11.30am, at Bodhgaya Hall, Amarin Tower, Level 22, Ploenchit Road, (BTS Chidlom station).  Please feel free to participate. No participation fees are required. For more information, please contact Ms Punlapat Srikirin, Tel: 080 550-2867, 02-610 2364-5.

Published By Thai PR


 

Masthead logo - ryt9

เชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi Elangkoh

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net — พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 15:37:19 น.
กรุงเทพฯ–11 มิ.ย.–ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์
สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสครั้งแรกจัดรอบพิเศษอีกครั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเรียนเชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล เพื่อเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ในตัวคุณ เหมาะสำหรับองค์กร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ White Leadership™ : The Awakening โดย Mr V. S. Ravi โค้ชและนักพัฒนาผู้นำ จาก Invictus Leader ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนเวลา 9.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)

Source: ryt9.com  11 June 2015


Masthead logo - Newswit

เชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๓๗ น.

กรุงเทพฯ–11 มิ.ย.–ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสครั้งแรกจัดรอบพิเศษอีกครั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเรียนเชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล เพื่อเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ในตัวคุณ เหมาะสำหรับองค์กร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi โค้ชและนักพัฒนาผู้นำ จาก Invictus Leader ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนเวลา 9.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)

สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ปัณณ์รภัส ศรีคิรินทร์ โทร 080 550-2867, 02-610 2364-5

Source: newswit.com   11 June 2015


Masthead logo - Thailand Press News Release 

เชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 11, 2015 15:37

กรุงเทพฯ–11 มิ.ย.–ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสครั้งแรกจัดรอบพิเศษอีกครั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย (TMA) และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเรียนเชิญรับฟังหลักสูตรพัฒนาสำหรับผู้นำในโลกยุคดิจิตัล เพื่อเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ในตัวคุณ เหมาะสำหรับองค์กร และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ White Leadership™: The Awakening โดย Mr V. S. Ravi โค้ชและนักพัฒนาผู้นำ จาก Invictus Leader ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนเวลา 9.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ถนนเพลินจิต (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)

สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ปัณณ์รภัส ศรีคิรินทร์ โทร 080 550-2867, 02-610 2364-5

Source: thailand4.com  11 June 2015